วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เบื้องหลัง สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ และคุณมานิต ทิพย์มนฑา 5 พ.ค.2556

 เบื้องหลังการบันทึกเสียง การจัดรายการวิทยุรักพ่อ 
โดย สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ และคุณมานิต ทิพย์มนฑา 
ที่ห้องบันทึกเสียงสิงหา จ.จันทบุรี เมื่อ 5 พ.ค.2556

2012

w

2011

w

2010

w
Lp4MGh3UYZg
Lp4MGh3UYZg
Lp4MGh3UYZg